• Proje pazarı faaliyetine katılım ücretsizdir.
 • Akademisyenler, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrenciler, sanayiciler, bağımsız olarak proje geliştirmekte olan şahıslar projeleriyle başvuru yapabileceklerdir.
 • Daha önce farklı kurum veya kuruluşlara düzenlemiş olan proje pazarı ve benzer etkinliklere katılarak maddi ödül kazanan projeler proje pazarı etkinliğine katılabilecek ancak ödül için değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu mahiyette, daha önce maddi ödül kazılmış ise bu durumun proje sahibi tarafından proje başvurusu esnasında belirtilmesi zorunludur.
 • Bir proje sahibi birden fazla sayıda projesi ile etkinliğe başvuru yapıp ön değerlendirmeyi geçen projeleri ile faaliyete katılabilecektir. Proje sahibi ya da proje ekibi başına proje sayısı sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Proje pazarı faaliyetine bireysel ya da ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip olarak yapılan başvurularda bir ekip lideri belirlenmesi zorunludur. Çevrimiçi başvuru formunda “Proje Sahibi/Proje Ekip Lideri” başlıklı bölüme ekip liderine ilişkin bilgiler girilmelidir.
 • Proje ekibinden en az bir kişinin proje faaliyeti sergi alanındaki değerlendirme esnasında proje sahibi sıfatıyla projenin başında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Katılımcılara faaliyet sonunda Katılım Belgesi verilecektir.
 • Katılımcılar, faaliyete katılım için başvuru yapmaları itibariyle, projelerine dair vermiş oldukları bilgilerin doğru olduğunu, projenin ve ilgili çıktıları üzerindeki fikri hakların kendilerine ait olduğunu, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak sahipliği iddia etmeleri halinde oluşacak sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır.
 • Etkinliğe katılan projelerin özgün olmamalarından, daha önce piyasaya sunulmuş veya benzer faaliyetlerde sergilenmiş ya da sunulmuş olmalarından doğacak yasal sorumluluklar, Kastamonu Üniversitesi’ni, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni, Sinop Üniversitesi’ni, Kastamonu Valiliği’ni, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nı, KOSGEB Kastamonu İl Müdürlüğü’nü, Faaliyet Düzenleme ve Değerlendirme Kurullarını bağlamaz. Bu mahiyetteki tüm sorumluluk katılımcılara aittir. Bu gibi durumların tespit edilmesi halinde, proje sahibi dereceye girerek ödül kazanmış ise, kendisine verilen ödül geri alınacaktır.
 • Katılımcılar, faaliyete katılım için başvuru yapmaları itibariyle, projelerinin sergilenmesine, herhangi bir araçla umuma açık hale getirilmesine, kitap haline ya da dijital ortamda CD haline getirilmesine ve dağıtılmasına, poster sunumlarının bastırılmasına ve sergilenmesine izin vermiş sayılacaklardır.
 • Faaliyete ev sahipliği yapan T.C. Kastamonu Üniversitesi, kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak T.C. Kastamonu Üniversitesi’ni tanıtımında, kurumsal kimliğini temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmalarında “TR82 Ar-Ge ve Yenilik Proje Pazarı-2019” faaliyetine katılan projeleri proje sahibi ve kuruluş bilgisi vererek kullanıp çoğaltabilecektir. Katılımcılar, bu mahiyette herhangi bir telif hakkı ücreti talep etmeyeceklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.
 • Katılımcılar, faaliyete katılım için başvuru yapmaları itibariyle, işbu “TR82 Ar-Ge ve Yenilik Proje Pazarı-2019” Faaliyeti Şartnamesini dikkatle okuduklarını, katılım şartlarını sağladıklarını ve yarışma koşullarını tümüyle kabul ettiklerini beyan etmiş sayılacaklardır.