Proje Ön Değerlendirme Kurulu, başvuru tarihleri içerisinde sunulan ve başvuru koşullarını sağlayan projelerin şekli incelemesini gerçekleştirecektir. Bu çerçevede, proje başvurusunda verilen bilgilerin belirtilen tematik alan ile uyumu; projenin amacı, yöntemi, ya da teknoloji hazırlık seviyesine bağlı olarak öngörülen/elde edilen çıktılarının ne derece ifade edilebildiği; projenin somut Ar-Ge fikri ya da çalışmasına dayanıp dayanmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurularak ön değerlendirme süreci tamamlanacak, faaliyette sergilenecek projeler belirlenmiş olacaktır.

Faaliyet esnasında değerlendirme ise Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. Değerlendirmede, hazırlanan posterin projeyi tanıtma ve ifade etme yeterliği, projenin özgünlüğü ve içerdiği inovasyon, projenin sağlayacağı fayda ve yaratacağı katma değer, proje çıktılarının teknolojiye dönüşebilirliği, sanayiye uygulanabilirliği, dışa bağımlılığı azaltma ve ulusal ekonomiye katkı potansiyeli, projenin tescillenebilir fikri ürün ortaya çıkarma potansiyeli gibi kriterler esas alınacaktır.