Faaliyetin Amacı:

“Yenilikçi Projeler Hayat Buluyor” sloganından hareketle tertip edilen, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden müteşekkil TR82 Bölgesi için bir ilk olacak “TR82 Ar-Ge ve Yenilik Proje Pazarı-2019” faaliyetimiz ile, ihracat potansiyelini yükselterek bölge ve ülke ekonomisine güç katacak, yüksek katma değer yaratacak, Ar-Ge odaklı yenilikçi ürünler ortaya çıkarılabilmesi için bir işbirliği ortamının tesis edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede TR82 Ar-Ge ve Yenilik Proje Pazarı-2019;

 • Akademisyenlerin, sanayicilerin, araştırmacıların ve öğrencilerin somut Ar-Ge projelerinin hayata geçirilebileceği bir işbirliği ortamının sağlanmasını,
 • Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve Ar-Ge ortaklıklarının başlatılmasına olanak sağlanmasını,
 • Teknik bir soruna çözüm ya da Ar-Ge çalışmalarına teknik destek arayan sanayi kuruluşları ile uzman akademisyenlerin bir araya getirilmesi için uygun ortam sağlanmasını,
 • Akademi ve sanayimizde Ar-Ge ve inovasyon kültürünün benimsenerek geliştirilmesi ve öğrencilerin Ar-Ge projelerine özendirilmesini hedeflenmektedir.

Faaliyetin Konusu ve Tematik Alanlar:

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordine ettiği ve Kalkınma Bakanlığı ile eş güdüm halinde yürütmekte olduğu “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında Kastamonu Üniversitesi, “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” sahasında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlenmiştir. “TR82 Ar-Ge ve Yenilik Proje Pazarı-2019” faaliyetinin ev sahipliğini yapan üniversitemizin ihtisaslaşma sahası ve TR82 Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan sanayi kuruluşlarının sektörel ağırlıkları dikkate alınarak;

 • Ormancılık ve Ahşap Ürünleri Endüstrisi,
 • Odun Dışı Orman Ürünleri,
 • Tekstil Teknolojileri,
 • Maden ve Maden Endüstrisi,
 • Gıda ve Tarım Teknolojileri,
 • Makine ve İmalat Teknolojileri,
 • Su Ürünleri Üretim ve İşleme Teknolojileri,
 • Dijitalleşme, Endüstri 4.0 Teknoloji Uygulamaları,
 • İnşaat ve Yapı Teknolojileri,

Tematik alanları belirlenmiştir.

TR82 Ar-Ge ve Yenilik Proje Pazarı-2019’a katılım için tematik alan sınırlaması bulunmamaktadır. Faaliyete yukarıda belirtilen alanlardan projelerin katılımı tavsiye edilmekle beraber diğer alanlardan önerilen projelerin başvuruları da kabul edilerek değerlendirmeye alınacaktır.